Công văn 97454/CT-TTHT ngày 30/12/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thu phí dịch vụ quản lý tòa nhà

Tải về tại đây: