Công văn 97435/CT-TTHT ngày 30/12/2019

Chính sách thuế đối với chi phí tiền thuê đất

Tải về tại đây: