Công văn 5617/TCT-CS ngày 31/12/2019

Vướng mắc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

Tải về tại đây: