Công văn 419/CT-TTHT ngày 06/01/2020

Hóa đơn đối với các khoản tiền điện nước

Tải về tại đây: