Công văn 3341/CT-TTHT ngày 21/01/2020

Chính sách thuế đối với giao dịch hoán đổi và mua bán chứng chỉ quỹ

Tải về tại đây: