Công văn 31/TCT-TTKT ngày 03/01/2020

Khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bỏ sót

Tải về tại đây: