Công văn 2113/CT-TTHT ngày 15/01/2020

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Tải về tại đây: