Công văn 13553/CT-TTHT ngày 12/11/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: