Công văn 13301/CT-TTHT ngày 11/11/2019

Việc lập hóa đơn trong hợp đồng mượn tài sản

Tải về tại đây: