DANH SÁCH VBPL THUẾ BẢN TIN 2020-02-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 30 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 01/2020/QĐ-TTg
(03/01/2020)
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2 60/VBHN-BTC
(06/12/2019)
Hợp nhất TT hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
3 65/VBHN-BTC
(06/12/2019)
Hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
4 90/2019/TT-BTC
(31/12/2019)
Sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC và Thông tư 17/2017/TT-BTC
5 2794/QĐ-BTC
(31/12/2019)
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài chính năm 2020
6 5398/TCT-CS
(20/12/2019)
Thuế nhà thầu đối với trường hợp chuyển tiền nội bộ
7 5399/TCT-CS
(20/12/2019)
Quyết định miễn tiền thuê đất
8 5443/TCT-CS
(23/12/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
9 5467/TCT-KK
(24/12/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
10 5485/TCT-KK
(25/12/2019)
Nộp lệ phí trước bạ đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có Giấy CMND hoặc căn cước công dân tại VN
11 94419/CT-TTHT
(18/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
12 94729/CT-TTHT
(19/12/2019)
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng
13 94734/CT-TTHT
(19/12/2019)
Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
14 95628/CT-TTHT
(23/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
15 95763/CT-TTHT
(23/12/2019)
Chính sách thuế đối với chương trình quay số trúng thưởng
16 95764/CT-TTHT
(23/12/2019)
Hạch toán khoản chi công tác phí nước ngoài
17 95765/CT-TTHT
(23/12/2019)
Đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân
18 95766/CT-TTHT
(23/12/2019)
Hóa đơn điện tử
19 95768/CT-TTHT
(23/12/2019)
Miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
20 95771/CT-TTHT
(23/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang
21 95772/CT-TTHT
(23/12/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài
22 95920/CT-TTHT
(24/12/2019)
Hóa đơn giá trị gia tăng
23 95930/CT-TTHT
(24/12/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dạy học ngoại ngữ
24 95931/CT-TTHT
(24/12/2019)
Thuế nhà thầu nước ngoài
25 97639/CT-TTHT
(30/12/2019)
Xử lý đối với hóa đơn viết sai địa chỉ
26 70/CT-TTHT
(02/01/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
27 329/CT-TTHT
(06/01/2020)
Thực hiện chính sách thuế
28 330/CT-TTHT
(06/01/2020)
Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân
29 331/CT-TTHT
(06/01/2020)
Thuế giá trị gia tăng
30 952/CT-TTHT
(09/01/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí