Công văn 95772/CT-TTHT ngày 23/12/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài

Tải về tại đây: