Công văn 95764/CT-TTHT ngày 23/12/2019

Hạch toán khoản chi công tác phí nước ngoài

Tải về tại đây: