Công văn 95763/CT-TTHT ngày 23/12/2019

Chính sách thuế đối với chương trình quay số trúng thưởng

Tải về tại đây: