Công văn 94729/CT-TTHT ngày 19/12/2019

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: