Công văn 5485/TCT-KK ngày 25/12/2019

Nộp lệ phí trước bạ đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có Giấy CMND hoặc căn cước công dân tại VN

Tải về tại đây: