DANH SÁCH VBPL BẢN TIN THUẾ 2020-01-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 246 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 10083/BTC-TCT
(28/08/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
2 85/2019/TT-BTC
(29/11/2019)
Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3 16/2019/TT-BTTTT
(05/12/2019)
Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về CKS và dịch vụ chứng thực CKS theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa
4 5300/TCT-DNNCN
(24/12/2018)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
5 5340/TCT-CS
(26/12/2018)
Xác định diện tích miễn giảm tiền thuê đất
6 324/TCT-CS
(29/01/2019)
Mất hóa đơn
7 855/TCT-HTQT
(28/02/2019)
Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
8 1352/TCT-DNNCN
(11/04/2019)
Chính sách thuế đối với khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc cao hơn mức quy định
9 1544/TCT-CS
(19/04/2019)
Chính sách thuế nhà thầu
10 1974/TCT-PC
(17/05/2019)
Điều kiện để được trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và khấu trừ thuế GTGT đầu vào
11 2660/TCT-CS
(02/07/2019)
Chính sách tiền thuê đất
12 2710/TCT-CS
(05/07/2019)
Thông tin trên hóa đơn
13 2730/TCT-CS
(08/07/2019)
Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
14 2837/TCT-QLN
(18/07/2019)
Xử lý tiền thuế nợ trong thời gian khiếu kiện
15 2872/TCT-DNNCN
(22/07/2019)
Tiếp tục công tác ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
16 3002/TCT-DNL
(01/08/2019)
Hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP
17 3034/TCT-KK
(02/08/2019)
Hướng dẫn tiểu mục thu theo mục lục ngân sách nhà nước
18 3053/TCT-CS
(05/08/2019)
Chính sách thu tiền thuê đất
19 3082/TCT-DNNCN
(06/08/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
20 3120/TCT-DNL
(08/08/2019)
Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng hóa
21 3125/TCT-CS
(08/08/2019)
Chính sách thuế nhà thầu đối với lĩnh vực hàng không
22 3382/TCT-TTKTT
(26/08/2019)
Kiểm tra đối với doanh nghiệp vận tải có xe chạy hợp đồng
23 3402/TCT-HTQT
(27/08/2019)
Hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore
24 4058/TCT-KK
(08/10/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
25 4065/TCT-CS
(08/10/2019)
Hóa đơn đặt in
26 4080/TCT-CS
(08/10/2019)
Hủy hóa đơn
27 4102/TCT-CS
(09/10/2019)
Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm
28 4106/TCT-DNNCN
(09/10/2019)
Vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc trong khu kinh tế
29 4122/TCT-CS
(11/10/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với việc kê khai, khấu trừ đầu vào
30 4145/TCT-CS
(11/10/2019)
Giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ
31 4349/TCT-KK
(25/10/2019)
Kê khai thuế giá trị gia tăng
32 4350/TCT-KK
(25/10/2019)
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
33 4356/TCT-CS
(28/10/2019)
Thuế giá trị gia tăng
34 4382/TCT-CS
(28/10/2019)
Hóa đơn và thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ
35 4398/TCT-KK
(29/10/2019)
Khai thuế giá trị gia tăng
36 4400/TCT-DNNCN
(29/10/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng chuyến du lịch nghiên cứu thị trường cho nhân viên
37 4425/TCT-DNNCN
(30/10/2019)
Doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản
38 4441/TCT-CS
(31/10/2019)
Hoàn thuế
39 4445/TCT-CS
(31/10/2019)
Mất hóa đơn
40 4448/TCT-CS
(31/10/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
41 4450/TCT-CS
(31/10/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
42 4457/TCT–DNNCN
(31/10/2019)
Ấn định thuế đối với hộ, cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản
43 4461/TCT-CS
(31/10/2019)
Thuế giá trị gia tăng
44 4490/TCT-KK
(04/11/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
45 4492/TCT-CS
(04/11/2019)
Chính sách thuế đối với xây dựng nhà ở cán bộ, nhân viên
46 4498/TCT-CS
(04/11/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chậu gốm xuất khẩu
47 4499/TCT-CS
(04/11/2019)
Chính sách thuế chuyển nhượng dự án đầu tư
48 4500/TCT-CS
(04/11/2019)
Hóa đơn (vé đặt in)
49 4526/TCT-KK
(05/11/2019)
Thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
50 4558/TCT-PC
(06/11/2019)
Xử phạt vi phạm hành chính mất ấn chỉ thuế
51 4593/TCT-KK
(08/11/2019)
Kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế
52 4613/TCT-KK
(11/11/2019)
Việc khôi phục mã số thuế
53 4641/TCT-DNNCN
(12/11/2019)
Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ
54 4644/TCT-CS
(12/11/2019)
Thuế giá trị gia tăng
55 4651/TCT-CS
(12/11/2019)
Giải quyết vướng mắc về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất
56 4657/TCT-CS
(12/11/2019)
Miễn, giảm tiền thuê đất
57 4659/TCT-CS
(12/11/2019)
Xử lý hóa đơn trước khi thông báo phát hành
58 4660/TCT-DNNCN
(12/11/2019)
Hướng dẫn nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa đã mua
59 4670/TCT-KK
(13/11/2019)
Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh
60 4701/TCT-DNNCN
(18/11/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
61 4702/TCT-DNNCN
(18/11/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
62 4704/TCT-CS
(18/11/2019)
Xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất
63 4706/TCT-CS
(18/11/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu
64 4707/TCT-CS
(18/11/2019)
Hóa đơn điện tử
65 4741/TCT-DNNCN
(19/11/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
66 4742/TCT-DNNCN
(19/11/2019)
Xử lý vi phạm chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh
67 4743/TCT-DNNCN
(19/11/2019)
Quản lý thuế hoạt động mua bán xe thanh lý
68 4746/TCT-DNNCN
(19/11/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
69 4767/TCT-DNNCN
(20/11/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca cho người lao động
70 4819/TCT-CS
(22/11/2019)
Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website
71 4850/TCT-CS
(22/11/2019)
Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng
72 4852/TCT-CS
(22/11/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
73 94/2019/QH14
(26/11/2019)
Khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN
74 4885/TCT-KK
(27/11/2019)
Đăng ký thuế
75 4886/TCT-DNNCN
(27/11/2019)
Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài
76 4944/TCT-KK
(29/11/2019)
Thuế giá trị gia tăng
77 4965/TCT-CS
(29/11/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cầm đồ
78 5032/TCT-CS
(04/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
79 5072/TCT-CS
(06/12/2019)
Hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp
80 5088/TCT-KK
(06/12/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
81 5150/TCT-KK
(10/12/2019)
Thuế giá trị gia tăng
82 5160/TCT-DNL
(10/12/2019)
Thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
83 5178/TCT-CS
(11/12/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
84 5202/TCT-CS
(12/12/2019)
Hóa đơn
85 5205/TCT-CS
(12/12/2019)
Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp
86 5241/TCT-KK
(16/12/2019)
Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và việc xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế
87 5252/TCT-CS
(16/12/2019)
Lập hóa đơn
88 5253/TCT-CS
(16/12/2019)
Hóa đơn điện tử
89 5254/TCT-CS
(16/12/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư
90 5255/TCT-CS
(16/12/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
91 5289/TCT-CS
(17/12/2019)
Hoàn thuế đối với dự án đầu tư
92 5294/TCT-KK
(17/12/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
93 5375/TCT-CS
(20/12/2019)
Thuế giá trị gia tăng
94 70182/CT-TTHT
(19/10/2018)
Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp
95 26985/CT-TTHT
(26/04/2019)
Đối tượng, hồ sơ đăng ký người phụ thuộc
96 26986/CT-TTHT
(26/04/2019)
Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu và thời điểm kê khai thuế giá trị gia tăng
97 59207/CT-TTHT
(29/07/2019)
Chính sách thuế về công nợ khó đòi
98 72267/CT-TTHT
(16/09/2019)
Điều kiện thực hiện thanh toán quốc tế
99 75666/CT-TTHT
(01/10/2019)
Hướng dẫn về hóa đơn điện tử
100 76586/CT-TTHT
(07/10/2019)
Hóa đơn điện tử
101 78407/CT-TTHT
(15/10/2019)
Chi phí trả hộ học phí cho người lao động
102 78460/CT-TTHT
(15/10/2019)
Chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với dầu máy biến thế
103 78920/CT-TTHT
(17/10/2019)
Hóa đơn chứng từ
104 78922/CT-TTHT
(17/10/2019)
Thuế nhà thầu
105 79762/CT-TTHT
(22/10/2019)
Kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài
106 79993/CT-TTHT
(22/10/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang
107 79994/CT-TTHT
(22/10/2019)
Thuế nhà thầu
108 79995/CT-TTHT
(22/10/2019)
Chính sách thuế về hóa đơn trong trường hợp góp vốn bằng tài sản khi chưa chuyển quyền sử dụng đất
109 80194/CT-TTHT
(23/10/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
110 80196/CT-TTHT
(23/10/2019)
Chi phí khấu hao tài sản cố định
111 80197/CT-TTHT
(23/10/2019)
Thanh toán khi chuyển nhượng vốn
112 80198/CT-TTHT
(23/10/2019)
Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
113 80204/CT-TTHT
(23/10/2019)
Chính sách thuế khi Công ty ký hợp đồng với cá nhân tự tổ chức thi công
114 80205/CT-TTHT
(23/10/2019)
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
115 80504/CT-TTHT
(24/10/2019)
Chính sách thuế đối với Chi nhánh cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn khác tỉnh với trụ sở chính
116 80506/CT-TTHT
(24/10/2019)
Hoá đơn đối với bán hàng đa cấp
117 81363/CT-TTHT
(29/10/2019)
Chính sách thuế với việc cung ứng dịch vụ ngoài Việt Nam
118 81364/CT-TTHT
(29/10/2019)
Lập hóa đơn đối với hoạt động phát sóng, truyền thanh
119 81365/CT-TTHT
(29/10/2019)
Chính sách thuế nhà thầu đối với phần mềm
120 81366/CT-TTHT
(29/10/2019)
Khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp hàng bán bị trả lại
121 81593/CT-TTHT
(29/10/2019)
Điều chỉnh thông tin trên hóa đơn
122 81594/CT-TTHT
(29/10/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
123 81597/CT-TTHT
(29/10/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp
124 81990/CT-TTHT
(30/10/2019)
Hóa đơn điện tử
125 82203/CT-TTHT
(31/10/2019)
Hướng dẫn thực hiện Công văn 1972/TCT-DNL
126 82356/CT-TTHT
(31/10/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
127 83524/CT-TTHT
(05/11/2019)
Đồng tiền trên hóa đơn
128 83526/CT-TTHT
(05/11/2019)
Hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu
129 83764/CT-TTHT
(06/11/2019)
Hóa đơn chứng từ
130 84137/CT-TTHT
(07/11/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
131 84138/CT-TTHT
(07/11/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
132 84139/CT-TTHT
(07/11/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
133 84140/CT-TTHT
(07/11/2019)
Điều kiện áp dụng thuế suất 0%
134 84141/CT-TTHT
(07/11/2019)
Tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài
135 84142/CT-TTHT
(07/11/2019)
Gia hạn nộp tiền thuế
136 84143/CT-TTHT
(07/11/2019)
Đăng ký người phụ thuộc
137 84144/CT-TTHT
(07/11/2019)
Chính sách thuế đối với khoản tiền thưởng cho nhân viên không còn làm việc tại Công ty
138 84145/CT-TTHT
(07/11/2019)
Kê khai khi điều chỉnh giá dịch vụ
139 84148/CT-TTHT
(07/11/2019)
Vừa phải trả cổ tức vừa phải nộp tiền thuê đất cho Công ty
140 84149/CT-TTHT
(07/11/2019)
Xử lý vướng mắc sau kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Ngọc Thanh
141 84150/CT-TTHT
(07/11/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
142 86077/CT-TTHT
(14/11/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
143 86230/CT-TTHT
(14/11/2019)
Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập
144 86231/CT-TTHT
(14/11/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
145 86239/CT-TTHT
(14/11/2019)
Chi phí khấu hao được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
146 87526/CT-TTHT
(20/11/2019)
Lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
147 88128/CT-TTHT
(22/11/2019)
Xuất hóa đơn bán hàng
148 88130/CT-TTHT
(22/11/2019)
Xuất hóa đơn bán hàng
149 88133/CT-TTHT
(22/11/2019)
Trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn
150 88332/CT-TTHT
(25/11/2019)
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp
151 88333/CT-TTHT
(25/11/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ
152 88335/CT-TTHT
(25/11/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với công trình thủy điện Xekaman 3
153 88336/CT-TTHT
(25/11/2019)
Chi tiền mặt có tính chất phúc lợi cho người lao động
154 88337/CT-TTHT
(25/11/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
155 88338/CT-TTHT
(25/11/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
156 88339/CT-TTHT
(25/11/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với hàng mẫu
157 88343/CT-TTHT
(25/11/2019)
Hóa đơn điện tử
158 88465/CT-TTHT
(25/11/2019)
Chi phí mua hàng hóa dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh
159 88466/CT-TTHT
(25/11/2019)
Chính sách thuế nhà thầu
160 88475/CT-TTHT
(25/11/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với phí đại diện người sở hữu trái phiếu
161 90157/CT-TTHT
(02/12/2019)
Chi phí hao hụt hàng hóa, chi mua quà tặng khách hàng
162 90158/CT-TTHT
(02/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
163 90159/CT-TTHT
(02/12/2019)
Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản
164 90162/CT-TTHT
(02/12/2019)
Kê khai thuế giá trị gia tăng
165 90165/CT-TTHT
(02/12/2019)
Xác định thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn
166 90166/CT-TTHT
(02/12/2019)
Khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê nhà
167 90167/CT-TTHT
(02/12/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
168 90274/CT-TTHT
(02/12/2019)
Chính sách thuế đối với hoạt động bán phần mềm dạy tiếng Anh
169 90275/CT-TTHT
(02/12/2019)
Chính sách thuế khi bán thanh lý hàng tồn kho
170 90282/CT-TTHT
(02/12/2019)
Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in
171 90476/CT-TTHT
(03/12/2019)
Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
172 90746/CT-TTHT
(04/12/2019)
Xác định tỷ lệ thuế suất thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp
173 90747/CT-TTHT
(04/12/2019)
Chính sách thuế nhà thầu
174 90748/CT-TTHT
(04/12/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
175 90750/CT-TTHT
(04/12/2019)
Lập hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng Dự án thủy điện
176 90751/CT-TTHT
(04/12/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
177 90806/CT-TTHT
(04/12/2019)
Nội dung trên hóa đơn điện tử
178 90807/CT-TTHT
(04/12/2019)
Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
179 91453/CT-TTHT
(06/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
180 91454/CT-TTHT
(06/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
181 91776/CT-TTHT
(09/12/2019)
Chính sách thuế về việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi tiền điện thoại, tiền xăng xe cho NLĐ
182 91777/CT-TTHT
(09/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
183 91778/CT-TTHT
(09/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
184 91779/CT-TTHT
(09/12/2019)
Tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn điện tử
185 91780/CT-TTHT
(09/12/2019)
Thời điểm lập hóa đơn điện tử
186 91782/CT-TTHT
(09/12/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
187 91784/CT-TTHT
(09/12/2019)
Xác định chi phí được trừ đối với khoản thanh toán tiền học phí
188 91913/CT-TTHT
(09/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
189 91914/CT-TTHT
(09/12/2019)
Kê khai thuế giá trị gia tăng cho Chi nhánh đang tạm ngừng hoạt động có thời hạn
190 92129/CT-TTHT
(10/12/2019)
Trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết
191 92130/CT-TTHT
(10/12/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
192 92131/CT-TTHT
(10/12/2019)
Kê khai và quyết toán thuế của cá nhân nước ngoài
193 92136/CT-TTHT
(10/12/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
194 92137/TB-CT-TTHT
(10/12/2019)
Sử dụng hóa đơn tự in và hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế tự in
195 92138/CT-TTHT
(10/12/2019)
Giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng
196 92139/CT-TTHT
(10/12/2019)
Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng
197 92140/CT-TTHT
(10/12/2019)
Chính sách thuế đối với dịch vụ sở hữu trí tuệ
198 92387/CT-TTHT
(11/12/2019)
Xuất hóa đơn phí dịch vụ
199 93026/CT-TTHT
(12/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
200 93726/CT-TTHT
(16/12/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm dây đồng xuất khẩu
201 93729/CT-TTHT
(16/12/2019)
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng
202 93730/CT-TTHT
(16/12/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
203 93731/CT-TTHT
(16/12/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng khi mua bán Dự án thủy điện
204 93732/CT-TTHT
(16/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang
205 93740/CT-TTHT
(16/12/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
206 93747/CT-TTHT
(16/12/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ hỗ trợ cung cấp cho công ty thành viên
207 93749/CT-TTHT
(16/12/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
208 93842/CT-TTHT
(16/12/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với linh kiện lò xo tải
209 93844/CT-TTHT
(16/12/2019)
Thuế suất giá trị gia tăng của phần mềm và dịch vụ phần mềm
210 93846/CT-TTHT
(16/12/2019)
Thuế giá trị gia tăng hàng hóa mua bán trong kho ngoại quan
211 93847/CT-TTHT
(16/12/2019)
Hóa đơn tiền phí quản lý căn hộ
212 93851/CT-TTHT
(16/12/2019)
Hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động tặng quà cho khách hàng
213 93856/CT-TTHT
(16/12/2019)
Xác định chi phí lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP
214 93857/CT-TTHT
(16/12/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
215 94413/CT-TTHT
(18/12/2019)
Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang
216 94414/CT-TTHT
(18/12/2019)
Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
217 94415/CT-TTHT
(18/12/2019)
Khấu trừ thuế GTGT và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với hàng hóa cho, biếu, tặng, tiếp khách
218 96149/CT-TTHT
(25/12/2019)
Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website
219 96150/CT-TTHT
(25/12/2019)
Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
220 96153/CT-TTHT
(25/12/2019)
Hướng dẫn hóa đơn đối với phiếu quà tặng
221 96154/CT-TTHT
(25/12/2019)
Thuế suất giá trị gia tăng và cách tính khấu hao tài sản
222 96155/CT-TTHT
(25/12/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với phí khen thưởng đại lý bảo hiểm
223 632/CT-TTHT
(21/01/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
224 4951/CT-TTHT
(22/05/2019)
Kê khai thuế giá trị gia tăng
225 5812/CT-TTHT
(10/06/2019)
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
226 8753/CT-TTHT
(19/08/2019)
Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
227 8754/CT-TTHT
(19/08/2019)
Thuế nhà thầu
228 8759/CT-TTHT
(19/08/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp
229 8765/CT-TTHT
(19/08/2019)
Thuế tiêu thụ đặc biệt
230 8766/CT-TTHT
(19/08/2019)
Thuế thu nhập doanh nghiệp
231 8771/CT-TTHT
(19/08/2019)
Khoản khoán chi tiền phụ cấp
232 8808/CT-TTHT
(20/08/2019)
Chính sách thuế đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất
233 8814/CT-TTHT
(20/08/2019)
Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
234 8839/CT-TTHT
(20/08/2019)
Hóa đơn bán hàng
235 9127/CT-TTHT
(22/08/2019)
Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt
236 9197/CT-TTHT
(22/08/2019)
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt
237 11151/CT-TTHT
(03/10/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
238 11327/CT-TTHT
(07/10/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
239 11570/CT-TTHT
(14/10/2019)
Hướng dẫn tính các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
240 11573/CT-TTHT
(14/10/2019)
Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
241 11625/CT-TTHT
(14/10/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
242 11696/CT-TTHT
(15/10/2019)
Thuế thu nhập cá nhân của phần lợi tức nhận được khi tham gia góp vốn
243 11704/CT-TTHT
(15/10/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
244 11708/CT-TTHT
(15/10/2019)
Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân
245 12017/CT-TTHT
(21/10/2019)
Hóa đơn
246 12362/CT-TTHT
(28/10/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí