Công văn 96149/CT-TTHT ngày 25/12/2019

Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website

Tải về tại đây: