Công văn 94415/CT-TTHT ngày 18/12/2019

Khấu trừ thuế GTGT và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với hàng hóa cho, biếu, tặng, tiếp khách

Tải về tại đây: