Công văn 93851/CT-TTHT ngày 16/12/2019

Hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động tặng quà cho khách hàng

Tải về tại đây: