Công văn 93846/CT-TTHT ngày 16/12/2019

Thuế giá trị gia tăng hàng hóa mua bán trong kho ngoại quan

Tải về tại đây: