Công văn 93729/CT-TTHT ngày 16/12/2019

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: