Công văn 93726/CT-TTHT ngày 16/12/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm dây đồng xuất khẩu

Tải về tại đây: