Công văn 92137/TB-CT-TTHT ngày 10/12/2019

Sử dụng hóa đơn tự in và hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế tự in

Tải về tại đây: