Công văn 92131/CT-TTHT ngày 10/12/2019

Kê khai và quyết toán thuế của cá nhân nước ngoài

Tải về tại đây: