Công văn 91776/CT-TTHT ngày 09/12/2019

Chính sách thuế về việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi tiền điện thoại, tiền xăng xe cho NLĐ

Tải về tại đây: