Công văn 90750/CT-TTHT ngày 04/12/2019

Lập hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng Dự án thủy điện

Tải về tại đây: