Công văn 88475/CT-TTHT ngày 25/11/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với phí đại diện người sở hữu trái phiếu

Tải về tại đây: