Công văn 87526/CT-TTHT ngày 20/11/2019

Lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: