Công văn 84149/CT-TTHT ngày 07/11/2019

Xử lý vướng mắc sau kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Ngọc Thanh

Tải về tại đây: