Công văn 84140/CT-TTHT ngày 07/11/2019

Điều kiện áp dụng thuế suất 0%

Tải về tại đây: