Công văn 81364/CT-TTHT ngày 29/10/2019

Lập hóa đơn đối với hoạt động phát sóng, truyền thanh

Tải về tại đây: