Công văn 81363/CT-TTHT ngày 29/10/2019

Chính sách thuế với việc cung ứng dịch vụ ngoài Việt Nam

Tải về tại đây: