Công văn 80205/CT-TTHT ngày 23/10/2019

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: