Công văn 80204/CT-TTHT ngày 23/10/2019

Chính sách thuế khi Công ty ký hợp đồng với cá nhân tự tổ chức thi công

Tải về tại đây: