Công văn 79762/CT-TTHT ngày 22/10/2019

Kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài

Tải về tại đây: