Công văn 70182/CT-TTHT ngày 19/10/2018

Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp

Tải về tại đây: