Công văn 5300/TCT-DNNCN ngày 24/12/2018

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tải về tại đây: