Công văn 5241/TCT-KK ngày 16/12/2019

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và việc xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Tải về tại đây: