Công văn 5072/TCT-CS ngày 06/12/2019

Hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: