Công văn 4965/TCT-CS ngày 29/11/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cầm đồ

Tải về tại đây: