Công văn 4819/TCT-CS ngày 22/11/2019

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website

Tải về tại đây: