Công văn 4701/TCT-DNNCN ngày 18/11/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: