Công văn 4670/TCT-KK ngày 13/11/2019

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh

Tải về tại đây: