Công văn 4660/TCT-DNNCN ngày 12/11/2019

Hướng dẫn nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa đã mua

Tải về tại đây: