Công văn 4651/TCT-CS ngày 12/11/2019

Giải quyết vướng mắc về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất

Tải về tại đây: