Công văn 4498/TCT-CS ngày 04/11/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chậu gốm xuất khẩu

Tải về tại đây: