Công văn 4457/TCT–DNNCN ngày 31/10/2019

Ấn định thuế đối với hộ, cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản

Tải về tại đây: