Công văn 4122/TCT-CS ngày 11/10/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với việc kê khai, khấu trừ đầu vào

Tải về tại đây: