Công văn 4106/TCT-DNNCN ngày 09/10/2019

Vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc trong khu kinh tế

Tải về tại đây: