Công văn 2730/TCT-CS ngày 08/07/2019

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: